Trainingen voor bedrijfsopvangteams
(BOT)

Als lid van een bedrijfsopvangteam kan je te maken krijgen met heftige situaties vol emotie en stress. Omdat jij jezelf inzet als instrument, vraagt dat de nodige veerkracht. Vandaar dat we met ANUNZ je een training aanbieden om je een aantal vaardigheden aan te leren die je kan inzetten tijdens je werk voor het BOteam. Deze trainingen zijn erop gericht om het gesprek aan te gaan met de collega die een heftige situatie heeft meegemaakt. Het primaire doel is om de opgelopen stress te ontladen, zodat de vitaliteit van de collega intact blijft. Dit soort gesprekken zijn best lastig, juist omdat ze beladen zijn met emotie of dat emotie juist volledig ontbreekt en er sprake is van apathie. Je leert hoe je een dergelijk gesprek voert en de grenzen.

Basistraining bedrijfsopvangteams

De basistraining bedrijfsopvangteams duurt twee dagen en kent daarnaast een terugkomdag. Tijdens de training komen de volgende aspecten aan bod:

R

Stress

Het herkennen van de fysieke reacties van de vecht, vlucht- en bevries impuls.
R

Emoties

Het herkennen van emoties en het effect van stress op emoties.
R

Opvanggesprek

Hoe voer je dit?

  • Contact maken met en luisteren naar de ander. Afstemmen op de behoefte van de ander en niet invullen
  • Werken vanuit veiligheid en hulpbronnen
  • Methodische aanpak
R

Het effect van het gesprek op jezelf

  • Bewust worden en ervaren van lichamelijke reacties
  • Reguleren van lichamelijke en emotionele reacties
  • Elkaar ondersteunen na een opvanggesprek

Tijdens de training werken we met verschillende technieken uit Somatic Experiencing, NeuroAffective Relational Model, NLP en systemisch werk.

Vervolgtraining bedrijfsopvangteams

Tijdens de vervolgtrainingen voor bedrijfsopvangteams wordt een aantal onderwerpen verder uitgewerkt en is er ruimte voor verdieping. In de praktijk blijkt namelijk dat het trainen van het voeren van een opvanggesprek hard nodig is om tot een goed resultaat te kunnen komen als de situatie zich daadwerkelijk voordoet. Daarnaast komen er vragen naar voren nadat iemand te maken heeft gehad met een opvangsituatie. De theorie en behandelde oefeningen kunnen dan in perspectief worden geplaatst.

De exacte inhoud van de training wordt bepaald door de deelnemende BOT-medewerkers. Vragen die met regelmaat naar voren komen zijn:

R

Hoe ga ik in een opvangsituatie om met mijn eigen emoties?

R

Hoe voorkom ik dat ik ga invullen?

R

Hoe kunnen we de cliënt ondersteunen bij het ontladen van de eerste gevoelens, ook als deze gevoelens een bevriezing inhouden?

R

Hoe kunnen we de cliënt ondersteunen wanneer in het gesprek emoties en fysieke sensaties vrijkomen die te groot worden?

R
Hoe kunnen we signaleren of een vraag die we stellen, ondersteunend of stressverhogend werkt?
R
Hoe kunnen we achteraf vanuit zelfzorg, op een gezonde wijze omgaan met de emoties en stress die bij onszelf vrijkomen als gevolg van de opvang van collega’s?

Trainingen op maat

Voor organisaties maak ik onder de bureaunaam ANUNZ trainingen op maat. Deze trainingen zijn gericht op het vergroten en bewust inzetten van de persoonlijke veerkracht van de professionals die cliënten of groepen begeleiden in stressvolle situaties. Je kunt hierbij denken aan werknemers in de zorgsector, diensten als politie, brandweer en ambulances, leraren, managers en leidinggevenden.

Wil je in balans blijven bij het opvangen van collega’s in heftige situaties ?

Neem hieronder contact met me op voor een intake.

13 + 11 =

Wil je in balans blijven bij het opvangen van collega’s in heftige situaties ?

Neem hieronder contact met me op voor een intake.

15 + 9 =