In-uit-in balans

training voor begeleiders en therapeuten

Als professional word je voortdurend beïnvloed door de verhalen, ervaringen en processen van je cliënten. Je bent immers een klankbord en spiegel voor ze en jouw rol wordt pas effectief als jij je openstelt en jezelf durft te geven. Juist die wisselwerking maakt het mogelijk voor de cliënt of groep om te leren. Maar jij moet dit kunnen dragen. De resonantie met de ander kan ook zorgen voor onbalans en discomfort. Je raakt dan het contact met je capaciteiten kwijt en gaat twijfelen aan jezelf en aan je kwaliteiten.

Leren hoe disbalans in je voordeel werkt

De beweging tussen balans en onbalans en weer terug in balans komen, is de sleutel tot ontwikkeling. De training biedt je handvatten hoe je soepeler kunt bewegen tussen de balans en onbalans met jezelf en je cliënt of groep. Tijdens deze training werk je vanuit het diepste niveau van je innerlijke balans in relatie tot je werk dat op dat moment voor jou beschikbaar is. Je leert de signalen herkennen als je balans is of wordt verstoord. Je exploreert hoe je je balans weer kunt herstellen. Je ervaart je eigen contactpatronen, oefent in het balanceren van de hieraan verbonden krachten en valkuilen.

Natuurlijk brengt dit leerproces ook meerwaarde voor jou als mens. De ervaring van ‘uit balans zijn’ kan, voor jou én/of voor je cliënt, enorme kansen geven om te groeien. Je leert hoe je dit in kunt zetten tijdens je werk. Het gaat er niet zozeer om als begeleider situaties op te lossen, maar om te leren zodanig te begeleiden dat een situatie of probleem zichzelf oplost en zo leidt tot groei bij je cliënt.

Voor wie is deze training?

Deze training is bedoeld voor iedereen die, vanuit een begeleidende functie, intensief met mensen werkt. Hieronder vallen onder meer therapeuten, trainers, coaches en begeleiders. Het aantal deelnemers blijft beperkt tot 20, gezien het ervaringsgerichte karakter van de training. Als er meer dan 12 deelnemers zijn, zal Lieve Talloen assisteren bij de training.

Aanmelding

De training wordt georganiseerd door Focus & Potentieel.
Lieve Talloen van Focus & Potentieel is de co trainer in België

Website Focus & Potentieel

Deelname aan de training in België levert je een certificaat op en leden van NVAGT, EAGT en VBEGP ontvangen 36 bijscholings- en supervisiepunten.

Losing your balance, is part of living a balanced life.
~ Elizabeth Gilbert – Eat Pray Love

De meerwaarde van In-uit-in balans

Het teveel aan stress en emoties effectief inzetten of juist vermijden, lukt niet op wilskracht; je wil heeft geen invloed op dit deel van het zenuwstelsel. Vaak leidt dit tot frustratie, nog meer stress en (over)vermoeidheid.

Het leren waarnemen en beïnvloeden van je eigen stress en onverwerkte patronen zorgen ervoor dat je actief kan meebewegen tussen balans en onbalans van je cliënt of je groep. Je zenuwstelsel ondersteunt je hierin en dat gebeurt voor een groot deel op onbewust en autonoom niveau.

Tijdens deze training krijg je handvatten om de kracht van jouw specifieke contactpatronen te herkennen en je stress-signalen op te vangen en op een natuurlijke wijze om te buigen naar meer comfort. Dit vergroot je veerkracht en je vermogen tot verbinding met je cliënt of groep, vanuit verbinding met jezelf. In deze training leer je dit alles via zelfexploratie en ervaringsgericht werken.

Het resultaat is dat je als begeleider meer ontspannen bent en in je kracht werkt. Je kunt contact maken en houden met je cliënt of groep, ook in zeer stressvolle situaties. Je houdt je hoofd koel en je hart open, waardoor de cliënt en/of de groep op jou kan steunen zonder dat je jezelf hiermee overbelast. De training is niet zo zeer gericht op je cliënten dan wel op jouw vakbekwaamheid als professional.

Data

Volgt binnenkort

“ Het lichaam is een bijzonder fijnzinnig instrument dat veel wijsheid bevat en waar we het échte contact soms wat mee kwijtgeraakt zijn in deze VUCA tijden met ook veel aandacht voor de ratio.  De cursus IN-UIT balans bracht me inzicht in de mechanismen van veerkracht  en aandacht voor het herstel van de “ Mind – Body “ -as  . Wat ik vooral meeneem zijn de praktische toepassingen en de haalbare tips om dit contact te bestendigen in de toekomst.  Ankie deelt haar jarenlange professionele ervaring op een toegankelijke en aandachtsvolle manier. Een aanrader ! “

Inge Huygen,  executive coach

“Hoe kan ik samenvatten wat ik van de opleiding In-Uit-In Balans geleerd heb? De opleiding  heeft veel voor mijn leven en werk betekend. Ik kan zeker zeggen dat ik er een meer veerkrachtig professional van geworden ben. Je hebt mij een uitgebreider theoretisch kader gegeven om (gezonde en ziekmakende) stress te begrijpen. Les na les werd dit stap voor stap opgebouwd. Elke keer afgewisseld met verhelderende en beklijvende oefeningen (die ik nog steeds toepas). Heel consequent hield je ook rekening met het tempo van de groep en elk groepslid zodat we in balans naar huis konden vertrekken. Mede  hierdoor werd de veiligheid in de groep steeds groter zodat we onze meest moeilijke vragen  konden stellen en elke keer kregen we een antwoord waar we verder mee konden. De vriendelijke, hoopgevende en heldere manier waarop jij voor de groep en in het leven staat, blijven me inspireren. Super bedankt!”

Karin Van Eetvelt, psycholoog, psychotherapeut, 52 jaar 

De oefeningen waren zeer bruikbaar, niet alleen voor mezelf maar ook voor mijn werk met cliënten. Maar het gaat veel breder dan dat. Het werkt bewustzijnverbredend en heeft een effect op alle terreinen van het leven. Een aanrader dus.”

Marleen Schuurmans, psychotherapeut De Onderstroom

“Jullie opleiding kwam juist op het goede moment omdat ik door stress op het werk totaal uitgeput was.

Jullie aanbreng van rustpunten, adempauzes, het op afstand leren bekijken van bepaalde situaties en in vraag stellen van je eigen persoon(wat  wil ik zelf in plaats van wat anderen van me  verwachten?), heeft mij echt geholpen om de tsunami van gebeurtenissen door te komen , er nu weer voluit voor te gaan en te genieten van elk moment.”

Waarvoor van harte dank.

Kathleen De Cuyper, advocaat – bemiddelaar in sociaal recht

Voor mij was het belangrijk om effectief fysieke oefening in te bouwen, Ik ben mij bewuster van mijn lichaamshouding, het effect daarvan, dat geeft me meer rust en helpt me letterlijk en figuurlijk “de voetjes op de grond te houden in moeilijke situaties”.. Ik kan mijn handelen ook beter plaatsen in een breder kader. De training heeft me doen nadenken en stilstaan bij patronen in mijn gedrag en waarvan deze komen.

Carine, Directeur WZC

Wat ik leerde:
– Hoort bij het leven en het werken dat je uit balans raakt.
– Hoe in balans komen.
– Luisteren naar je lichaam.
– Je bent niet alleen in dit verhaal.
De training was erg bruikbaar. Je kreeg de ruimte om je eigen werkervaringen in te kunnen brengen
In den beginne voelde ik me wat ‘eenzaam’ om me, als directeur van een school, Begin doorgestuurd bericht:

Dirk, School directeur

Heb je vragen over deze training?

Neem contact met me op via anunz@hetnet.nl