Leertherapie
en supervisie

Leertherapie studenten SE en NARM

Als ervaren professional ben ik geautoriseerd om studenten te begeleiden in Somatic Experiencing en NARM. Tijdens de leertherapie neem jij jezelf mee als belangrijkste instrument. Net als je cliënten maak je zelf ook gebruik van aangeleerde overlevingsstrategieën om jezelf staande te houden. Ook jij hebt zo je eigen overtuigingen, valkuilen en thema’s en het is belangrijk om je daar bewust van te worden.

Je kunt een methode het best aanleren door er in de praktijk mee aan het werk te gaan. De leersessies helpen je om de theorie praktisch te integreren in jouw proces. Later, in de tweede fase, kijken we ook vanuit vaktechnisch perspectief naar de leersessies.

Supervisie

Supervisie richt zich op de ontwikkeling van de vakbekwaamheid van de begeleider in de dagelijkse praktijk. Werk je bijvoorbeeld als coach, begeleider, verpleegkundige, leraar, leidinggevende of therapeut, dan kun je met complexe situaties te maken krijgen. De verbinding die jij kunt maken met de persoon of groep die je begeleidt, is je belangrijkste instrument. Vanzelfsprekend word je beïnvloed door de vraag en de situatie van de persoon of groep.

Supervisie helpt je scherp te krijgen wat daarin je eigen rol is en waar je eventuele knelpunten zitten. Het ondersteunt je in je eigen groeiproces als professional. Het is daarbij van belang dat je je kwetsbaar kunt opstellen en bereid bent om te reflecteren op je eigen handelen en persoonlijkheid in de context van je beroep.

Voor de NARM- en SE-opleidingen ben ik geautoriseerd om individuele supervisie aan te bieden.

Tijdens een supervisie neem je een of meer casusbeschrijvingen mee met  bijbehorende vragen. De focus van supervisie ligt dus in de overdracht en tegenoverdracht tussen jou en de persoon of groep die je begeleidt.  Daarnaast kijken we ook naar:
R

De inhoudelijke stappen die je aangeboden hebt aan je cliënt of groep

R

Het onderzoeken van mogelijk andere opties

R

Het achterliggend theoretisch kader.

Wil je weer zicht op plezier in je leven,
of effectief samenwerken?

Neem contact met me op voor een intake op anunz@hetnet.nl